İş Sağlığı ve Güvenliği

— NORSE GRUP ŞİRKETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuruluşumuz sürdürülebilir ve sürekli gelişmeye açık bir gelecek için, faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımıza ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek adına gerekli önlemlerin bir plan doğrultusunda uygulanmasının; şirket yönetiminin başlıca görevlerinden olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Kuruluşumuzda çevre ve iş güvenliği ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun hareket edilmektedir.

Kuruluşumuz üretimin planlaması ve gerçekleştirilmesi aşamasında; meslek hastalıklarından ve kazalardan arınmış bir çalışma ortamının sağlanması, doğabilecek potansiyel tehlikelerin ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkeleriyle hareket etmektedir.

Doğal kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler alınarak, her yıl hedefler konulur ve sürdürülebilir gelişme sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımız eğitimlerle bilinçlendirilir.

Amacımız; Gemi inşa ve bakım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel açıdan örnek kuruluş olmaktır.